Contact details

University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Translation Studies and Deparment of Ethnology and Cultural Anthropology (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo)

dr. Nike Kocjančič Pokorn

dr. Uršula Lipovec Čebron

dr. Nataša Hirci

dr. Tamara Mikolič Južnič

Sara Pistotnik

National Institute of Public Health (Nacionalni Inštitut za javno zdravje)

Rade Pribakovič, MD

dr. Ivanka Huber

Juš Škraban, MA

Reggio Emilia’s Local Health Center (Azienda Unita Sanitaria Locale di Reggio Emilia)

dr. Antonio Chiarenza

dr. Anna Ciannameo

dr. Benedetta Riboldi

Oslo Metropolitan University, Deparment of International Studies and Interpreting (Oslomet – Storbyuniversitetet, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning)

dr. Tatjana Radanović Felberg

dr. Hanne Skaaden

University of Trieste, Department of Legal, Language, Interpreting and Translation Studies (Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione)

dr. Maurizio Viezzi

dr. Caterina Falbo

Alessandra Russian

Aristotle University of Thessaloniki, Joint Postgraduate Studies programme “Conference Interpreting and Translation” (Aristotelio Panepistimio Thessalonikis,

dr. Simos Grammenidis

dr. Anthi Wiedenmayer

Elpida Loupaki

Advisory Booard of TRAMIG

dr. Vojko Gorjanc

Barbara Velkov Rozman, MA

Mailing list:

  • Consortium members
nike.pokorn@ff.uni-lj.si, Sara.Pistotnik@ff.uni-lj.si, tamara.mikolic@guest.arnes.si, ursula.lipovec@gmail.com, natasa.hirci@guest.arnes.si, Jus.Skraban@nijz.si, Ivanka.Huber@nijz.si, Rade.Pribakovic@nijz.si, antonio.chiarenza@ausl.re.it, anna.ciannameo@ausl.re.it, benedetta.riboldi@ausl.re.it, tatjana-radanovic.felberg@hioa.no, Hanne.Skaaden@hioa.no, mviezzi@units.it, cfalbo@units.it, simgram@frl.auth.gr, antwie@del.auth.gr, antwie9@gmail.com
  • Advisory Board
vojko.gorjanc@guest.arnes.si, velkovb@cpi.si